Tuesday, 14 January 2014

Geld overmaken naar of vanuit Bulgarije

Muntsoort

Als u in euro's overmaakt, vult u bij de rubriek 'muntsoort' EUR in. Maakt u in Bulgaarse Leva over, vult u dan bij de rubriek 'muntsoort' BGN in.

IBAN

Het IBAN (International Bank Account Number) identificeert elke rekeninghouder, inclusief bank en vestigingsland. Het IBAN is verplicht bij overboekingen naar Bulgarije. U vult in bij de rubriek 'IBAN of Rekeningnummer begunstigde' het IBAN in van degene die u wilt betalen. Het IBAN voor Bulgarije bestaat uit 22 posities alfanumeriek (cijfers en letters aaneengesloten invullen), bijvoorbeeld: BG80BNBG96611020345678. Het IBAN van de begunstigde kan nooit zelf worden berekend. Een correcte IBAN en BIC kunt u alleen verkrijgen via de (bank van de) begunstigde.

BIC

De BIC (Bank Identifier Code), soms ook aangeduid als SWIFT-adres of SWIFT-code, geeft het adres aan van de ontvangende bank. De BIC is verplicht bij overboekingen naar Bulgarije. De BIC vult u in bij de rubriek 'BIC/Bank begunstigde'.

Kostenverdeling: 3 mogelijkheden

Een Wereldbetaling naar een EER-land, in een EER-valuta wordt altijd op SHA-basis verwerkt. Bij overige Wereldbetalingen bepaalt u zelf de kostenverdeling tussen u en de begunstigde. U heeft hierbij 3 keuzes:

Our Cost (OUR): u betaalt de kosten van de ING én de kosten van de bank van de begunstigde
Shared Cost (SHA): u betaalt de kosten van de ING en de begunstigde betaalt de kosten die de ontvangende bank in rekening brengt. Geeft u geen kostenverdeling aan, dan wordt uw opdracht volgens SHA verwerkt

Beneficiary Cost (BEN): de begunstigde betaalt de kosten van de ING én de kosten die de ontvangende bank in rekening brengt

Europabetaling: tegen binnenlands tarief geld overmaken
Als u tegen binnenlands tarief een buitenlandse betaling wilt doen, moet u in uw elektronisch kanaal onderstaande rubrieken invullen.

Muntsoort euro

Bedrag (maximaal € 50.000)
Naam begunstigde
Adres en plaats begunstigde
IBAN van de begunstigde
BIC van de begunstigde bank
Land (lid van de EER*)
Kostenverrekening Shared Cost

Eventueel betalingskenmerk of mededelingen