Saturday, 4 January 2014

Het Europees Parlement

Het Europees Parlement wordt om de vijf jaar rechtstreeks verkozen door de Europese kiezers. Het is een van de belangrijkste wetgevende EU-instellingen, samen met de Raad van de Europese Unie (kortweg "de Raad").

Het Parlement heeft drie hoofdtaken:

Het bespreekt Europese wetten en moet deze goedkeuren, samen met de Raad.
Het waakt over de andere EU-instellingen, met name de Commissie, om te garanderen dat deze democratisch te werk gaan.

Het behandelt de EU-begroting en moet deze goedkeuren, samen met de Raad.