Saturday, 5 April 2014

U zoekt een investeerder?

U beschikt over een goed idee voor het produceren van iets helemaal nieuws maar u vindt geen aandacht of niet voldoende aandacht op de Belgisch of Nederlandse ondernemersmarkt?

U bent uitvinder en u wilt één van uw uitvindingen laten patenteren en u wenst daar een waarde aan toe te kennen zodat u dit kan inbrengen als kapitaal in uw eigen op te richten onderneming? Wij kunnen u hierbij helpen vanuit de Belgische markt. Wij laten uw product naar waarde bepalen, wij zorgen voor uw patent, wij richten uw vennootschap op en wij zorgen voor de nodige financieringen. Alle noodzakelijke stappen worden door ons van a tot z uitgevoerd.

Na alle administratieve verplichingen voldaan te hebben zullen wij samen met u de Europese en zelfs de internationale markt onderzoeken om te kijken naar de  afzetgebieden voor uw uitgevonden product. Dit alles gebeurd met de grootste voorzichtigheid en de nodige discretie door onze ervaren medewerkers en in samenwerking met de ‘juiste’ instanties.

Vanuit ons Bulgaars/internationaal netwerk van ondernemers kunnen wij u zowel financieel als administratief ondersteunen in het bereiken van uw doelstelling/droom.

meer informatie via email: info@taxandlawconsult.com