Sunday, 5 January 2014

Bulgaarse arbeidskrachten

Als zakenjurisdictie biedt Bulgarije goed opgeleide arbeidskrachten tegen de laagste loonkosten in de Europese Unie onder zeer aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden.

Eveneens biedt de Bulgaarse overheid diverse tax-incentives voor ondernemingen die Bulgaarse arbeidskrachten in dienst nemen. Zo kan er bijvoorbeeld voor een periode van 5 jaar vrijstelling worden verkregen tot het betalen van vennootschapsbelasting bij het aannemen van een minimaal aantal werknemers in regio’s met hoge werkloosheid. Ook zijn er via het Bulgaarse arbeidsbureau diverse mogelijkheden om op voordelige wijze personeel aan te werven.

De Bulgaarse beroepsbevolking bestaat uit ongeveer 3,4 miljoen mensen. De meeste mensen zijn hoger opgeleid, toch zijn de loonkosten significant lager dan die in Nederland en West Europa in zijn algemeenheid.

Het gemiddelde maandsalaris van een Bulgaarse werknemer bedroeg in 2013 ongeveer 600 leva,- (1 euro = 1.954 leva)

In Bulgarije bestaat er een minimumloon en voor berekening van de sociale zekerheid  het maximumloon. Minimumloon is 320 leva en voor de berekening van de sociale zekerheid is het maximumloon 2400 leva (vanaf 1 januari 2014-alles erboven betaald u geen sociale zekerheid). 

(bron: Bulstat)