Tuesday, 16 April 2013

Met uw Bulgaarse vennootschap werken in BelgieUw buitenlandse vennootschap: de vaste inrichting

Wanneer een buitenlandse vennootschap in Belgie beschikt over een "adres" waar een "vertegenwoordiger" van een buitenlandse vennootschap aanwezig is, prestaties doet en de machtiging heeft om de buitenlandse vennootschap te verbinden door vb een handtekeningsbevoegdheid dan gaat de Belgische fiscale wetgeving ervan uit dat deze buitenlandse vennootschap een soort van "afdelingske" heeft op belgisch grondgebied die opbrengsten genereert.

Fictief gaat men dit "afdelingske" beschouwen als wat men fiscaal noemt een "vaste inrichting", zijnde een buitenlandse vennootschap die in belgie over een afdeling beschikt die commerciële handelingen doet. In dat geval zou je over de Belgische verrichtingen een "Belgische boekhouding" moeten houden van opbrengsten en kosten en op de eventuele winst ervan Belgische vennootschapsbelasting betalen. De winsten , onder aftrek van Belgische belastingen, mogen dan in Bulgarije verder aangegeven worden waarop in de regel vrijstelling van belasting zal genoten worden. als de Bulgaarse vennootschap nog andere winsten zou maken buiten de Belgische dan worden deze laatste als "Bulgaarse inkomsten" bekeken en belast.

In principe dus allemaal geen probleem tenzij de fiscus een "vaste inrichting" zou kunnen aantonen en zij zou dit kunnen doen op basis van volgende punten :

1. de zaakvoerder van de Bulgaarse vennootschap woont in belgie en is een Belgisch rijksinwoner
2. de zaakvoerder mag in Belgie commerciële handtekeningen zetten
3. de vennootschap doet commerciële activiteiten in Belgie

Deze drie punten lijken mij voldoende onderstoeld voor de fiscus om het systeem toe te passen.

Het is alsof de fiscus rond de grenzen van Belgie geweldige muren heeft gebouwd die er voor moeten zorgen dat winsten gegenereerd binnen de muren ook binnen de muren belast worden. er mag geen belastbare materie ontsnappen naar het buitenland.