Sunday, 6 April 2014

Belgian Bulgarian Tax and Law Consultants: De mop van 't jaar...

Belgian Bulgarian Tax and Law Consultants: De mop van 't jaar...: Di RUPO is aan 't joggen. Hij struikelt op een bruggetje en dondert in een beek.  Nog voor de bewakingsagenten hem ter hulp kunnen ...