Sunday, 22 December 2013

Voor belastingdoeleinden in Bulgarije gebruikt de Bulgaarse belastingdienst de volgende identificatievormen als FIN:

1. Voor Bulgaarse onderdanen: persoonlijk identificatienummer (Bulgaars eenvormig
burgernummer), bestaande uit een blok van 10 cijfers;
2. Voor vreemdelingen, voor belastingdoeleinden inwoners van Bulgarije: identificatienummer,
bestaande uit een blok van 10 cijfers (NB: dit identificatienummer kan niet worden
gevalideerd in de onlinecontrolemodule).

Voor de identificatie van Bulgaarse onderdanen gebruikt de Bulgaarse belastingdienst het eenvormige
burgernummer als persoonlijk identificatienummer – FIN. Persoonsnummers worden vermeld op de
officiële Bulgaarse identiteitsbewijzen.

Voor vreemdelingen, voor belastingdoeleinden inwoners van Bulgarije, gebruikt de Bulgaarse
belastingdienst het persoonlijk vreemdelingennummer / officieel nummer uit belastingdienstregister als
FIN. Dit nummer bestaat uit een blok van 10 cijfers. De belastingdienst verstrekt een bewijs van fiscale
woonplaats, dat aangeeft dat de persoon in kwestie inwoner van Bulgarije is voor belastingdoeleinden
in de zin van het Dubbelbelastingverdrag en dat hij/zij in de Republiek Bulgarije belasting moet
betalen over zijn/haar inkomsten wereldwijd. Het FIN staat vermeld op het bewijs van fiscale
woonplaats.