Wednesday, 5 February 2014

Bulgaarse onderneming oprichten via BB Partners in Sofia

Experts zien als gevolg van de crisis en de aangekondigde belastingverhogingen, bij zowel Nederlandse als Belgische ondernemers een grote toeloop ontstaan op het massaal verplaatsen van de onderneming naar Bulgarije. Doordat Bulgarije de snelst groeiende economie en de laagste belastingen van Europa heeft, is dit een logisch gevolg als antwoord op de crisis en de zware bezuinigingen in alle landen van Europa.
Vrije vestiging. Een ieder mag een onderneming verplaatsen of starten in ieder EU land, ook wanneer dit uitsluitend om fiscale redenen is gedaan. Bulgarije heeft laagste belastingen van Europa: inkomstenbelasting, dividendbelasting, royaltybelasting en vennootschapsbelasting. Hierdoor, zoeken steeds meer ondernemers hun toevlucht in het fiscaal vriendelijke Bulgarije voor het vestigen van hun onderneming of holding.
Bulgarije kent de volgende belastingtarieven:
  • Als u uw woning verhuurt dient u deze inkomsten in Bulgarije op te geven, hierover dient 10 procent belasting betalen te worden. Door verdragen ter voorkoming van dubbele belasting tussen Bulgarije en Nederland (en België) wordt dit dan verrekend met het woonland.
  • Er is geen vermogenswinstbelasting bij verkoop van onroerend goed op voorwaarde dat u maximaal één verkoop in een periode van vijf jaar realiseert. Voldoet u niet aan deze voorwaarde, betaalt u 10 procent vermogenswinstbelasting.
  • Successierecht (erfenisbelasting) is alleen van toepassing op eigendommen boven 128.000 €. Bovendien bedraagt deze belasting boven 128.000 € nul procent bij overerving door kinderen en echtgenoten.
  • Een Bulgaars bedrijf oprichten kost ongeveer 650 euro. Een Bulgaars bedrijf in stand houden kost ongeveer 12 x 70 euro + jaarlijkse kost voor neerlegging jaarrekening van 435 euro. Een bedrijf kan bijvoorbeeld ook de woning kopen en vervolgens de kosten en baten inbrengen van de woning.
  • Sinds 1 Januari 2008 geldt een algemene ‘flat tax ‘ van 10 procent op inkomsten van personen en winsten van bedrijven.
  • Dividendbelasting is 5 procent. Dit kan het aantrekkelijk maken om een permanent adres in Bulgarije te bezitten en ‘tax resident’ te worden.
Pas op met goedkope aanbieders van Bulgaarse vennootschappen. Uw bedrijf kan door hen worden gevestigd op slecht bekend staande adressen en aan de vele en complexe wettelijke verplichtingen wordt meestal niet voldaan. Goedkoop wordt op die manier duurkoop. Wij kunnen u goed adviseren over dit onderwerp en begeleiden u met onafhankelijk juridisch advies bij de oprichting die wordt uitgevoerd door ons eigen kantoor.

Vraag info via email: info@taxandlawconsult.com