Friday, 14 February 2014

Di Rupo aan 't joggen

Di RUPO is aan 't joggen. Hij struikelt op een bruggetje en dondert in een beek.

Nog voor de bewakingsagenten hem ter hulp kunnen snellen, wordt hij al uit het water gesleurd door drie kinderen die daar aan 't vissen waren.

Di RUPO is hen zo dankbaar, dat hij ze zegt dat ze mogen vragen wat ze willen. De eerste zegt:"Ik wil naar Euro-Disney." "Geen probleem jongen, ik zorg zelf voor de tickets op de TGV." De tweede zegt:"Ik wil nieuwe voetbalschoenen." "Komt in orde ik zal J.M. Pfaff ze persoonlijk laten handtekenen." De derde zegt:"Ik wil een elektrische rolstoel met TV, stereo-installatie en een blindengeleide hond. " "Wablief? Maar jij ziet er toch niet gehandicapt uit?" "Ja maar, dat zal niet lang meer duren als mijn vader hoort dat ik jou gered heb..."