Thursday, 20 February 2014

ZELFSTANDIGE BETAALT 11.000 EURO MEER BELASTINGEN DOOR DI RUPO

Door de regering Di Rupo betaalt een doorsnee zelfstandige jaarlijks gemiddeld 11.000 euro méér belastingen, dat berekende de Unie van zelfstandige ondernemers (UNIZO).

In de periode 2008-2013 (deels voor maar meest uitgesproken tijdens Di Rupo I) steeg het beschikbaar inkomen per jaar voor een werknemer in de privé gemiddeld 0,9% en voor wie werkt voor de overheid zelfs 1,8% (bovenop de inflatie), daarentegen daalde het reële inkomen van een zelfstandige gemiddeld 0,6% per jaar. Dit is het gevolg van de stijging van de belastingdruk, waarmee de regering Di Rupo met name de zelfstandige ondernemers bezwaarde.
Unizo liet de stijging van de belastingdruk onderzoeken in 2 concrete situaties.

Men onderzocht de situatie van een zelfstandige met 2 werknemers in dienst, die van zijn vennootschap een auto (BMW 5) en een woning (met een kadastraal inkomen van 1500 euro) betaald krijgt, en jaarlijks een dividend ontvangt van 25.000 euro; zijn vennootschap reserveert 150.000 euro van de belaste winst voor de opbouw van zijn pensioen en jaarlijks 10.000 euro belaste winst als zijn spaarpot.
De belastingen stegen voor hem met meer dan 10.000 euro per jaar, d.w.z.:
(voor de bedrijfsleider, per jaar)
- verhoging voordeel van alle aard  voor de bedrijfswagen: + 970 euro
- verhoging voordeel van alle aard voor de bewoning van de woonst van de vennootschap: + 2386 euro
- verhoging roerende voorheffing of dividend van 15 naar 25% op een dividendwaarde van 25.000 euro: + 2500 euro
- verhoging roerende voorheffing op de liquidatiebonus (jaarlijkse reservatie van 10.000 euro): + 1500 euro
(voor zijn vennootschap)
- verworpen uitgaven bedrijfswagen: 205 euro
- eenmalige taks op een interne pensioenvoorziening van 150.000 euro (1,75%): + 2625 euro

Men onderzocht ook de situatie van een bedrijfsleider van een kmo met 20 werknemers, die van zijn vennootschap een duurdere auto (BMW 7) en een ruimere woning (met een kadastraal inkomen van 3158 euro) betaald krijgt, jaarlijks een dividend ontvangt van 50.000 euro en voor wie de vennootschap jaarlijks 25.000 euro van de belaste winst reserveert voor de opbouw van zijn pensioen.
Voor hem stegen de belastingen bijna 21.000 euro per jaar.

- Bron: De Tijd van 9 november 2013 p. 6