Sunday, 30 March 2014

Wie is Belgian Bulgarian Tax & Law Consultants?

Dit is een vraag die waarschijnlijk bij velen opkomt. Vooreerst wil ik even melden dat Belgian Bulgarian Tax & Law Consultants ontstaan is uit Belgian Bulgarian Partners. Er is een verschil, in het eerste geval wordt er voornamelijk advies verleent, en dit meestal gratis. In het tweede geval gaat het om het accountantshuis die verbonden is met de eerste.


Door de combinatie van deze twee vennootschappen zijn wij in de mogelijkheid om  een service te geven aan de Belgen die willen uitwijken met hun activiteiten naar Bulgarije van a tot z. Wij kunnen de vennootschap oprichten, de boekhouding verzorgen, de marketing en de publiciteit. We kunnen met de negen vennootschappen die onder de holding Sas Holdings Group vallen zowat elke activiteit aan. We bieden persoonlijke domicilies en begeleiding in Bulgarije en ook domicilies voor vennootschappen. We doen ook de begeleiding bij aankoop van vastgoed en hebben ook zelf een ruim aanbod aan vastgoed in Bulgarije. We kunnen u helpen bij het inschrijven van uw voertuig in Bulgarije en we kunnen alle wettelijke documenten voorzien om u hier te vestigen ten persoonlijke titel zodat u hier uw belastingen kan betalen. Kortom, zoek het niet te ver, meer dan waarschijnlijk zult u bij Belgian Bulgarian Tax & Law Consultants alle antwoorden op uw vragen vinden.

voor meer info: info@taxandlawconsult.com