Sunday, 16 March 2014

Wijzigingen binnen Sas Holdings Group

Binnen de holding Sas Holdings Group zijn bewegingen gaande die alle vennootschappen van de holding moeten stimuleren in hun voortgang. Zelf heb ik ontslag genomen als directeur van de holding, er blijven nu nog drie directeuren ter plaatse. In de aandelenverdeling van de holding is niets gewijzigd.

Belgian Bulgarian Partners zal in de toekomst vooral functioneren als accountantshuis. Een aantal activiteiten worden doorgeschoven naar Belgian Bulgarian Tax and Law Consultants. Alles wat met oprichtingen en advies te maken heeft zal voortaan onder de bevoegdheid van Belgian Bulgarian Tax and Law Consultants komen. Deze beslissing was nodig omwille van puur organisatorische redenen.

Alle activiteiten aangaande vastgoed blijven bij Celtic Property Management.

Voor Beris Recruitment  en Demarko worden voor het ogenblik geen wijzigingen verwacht.