Sunday, 17 November 2013

Beris Recruitment Selectie- en Detacheringsbureau Sofia (Bulgarije)
U heeft veel werk? Maar… een tekort aan mankracht?
Op Beris Recruitment kunt u rekenen!


You have a lot of work? But a short of manpower?
Count on Beris Recruitment!

Beris Recruitment heeft een oplossing voor uw personeelstekort, tijdelijk of voltijds.
24 uur per dag, 365 dagen per jaar.
Binnen uw bedrijf of op locatie. On- en offshore!

Beris Recruitment: your solution for your shortages of manpower, temporary or full-time. 24 hours a day, 365 days per year.
On your plant or on location. On and offshore!
Gespecialiseerd in bouw en industrie .

Specialized in industry and construction.
De vakmensen van Beris Recruitment komen bij kleine en grote ondernemingen, in binnen- en buitenland. Ze zijn ervaren en zelfstandig.
The professionals of Beris Recruitment are working in small and large companies, on- and offshore. They are experienced and self-supporting.


Uurtarieven of indien onderaanneming offerte worden vooraf (schriftelijk) overeen gekomen. Facturering op basis van door de opdrachtgever afgetekende werkstaten.
Hourly rates or offers for subcontracting are to be agreed before the work starts upon a written agreement. Invoicing according to the timetables, signed by the client.

Voor persoonlijke toelichting of een op uw bedrijf toegespitste offerte kunt u contact opnemen met ons kantoor, u wordt te woord gestaan in uw eigen taal (Nederlands, Frans of Engels).


For personal assistance or a quotation tailor-made and based on your company, please contact our office. They will be at your service in your own language (Dutch – French – English).

Beris Recruitment biedt complete service op het gebied van technische inkoop, verkoop, handel en productie.


Beris Recruitment offers complete service for technical purchase, sales, trade and (small and large) production.
Specialisaties: bouw en industrie
Onshore/Offshore.
Tailor-made specialities:
construction and industry
Onshore/Offshore.
Kantoor/Head office:

Beris RecruitmentBlv. A. Stamboliyski 51 floor 5
1000 Sofia - Bulgaria
T. +359 2 981 90 33 • F. +359 2 981 90 33 • E. beris.recruitment@gmail.com
Folow us on: http://belgianbulgarianpartners.blogspot.com

Beris Recruitment Selectie- en Detacheringsbureau Sofia is member of Sas Holdings Group A.D.

Detachering conform de EU richtlijn 96/71/CE
Op ons kan je op rekenen!
               • At your service!