Sunday, 3 November 2013

Detacheren naar Nederland voor de glas en tuinbouw

De medewerkers zijn werkzaam in de CAO van de glas tuinbouw en daar zit een wettelijk minimumloon aan gekoppeld € 8,93 bruto ( 2013 ).

Daarnaast hebben deze medewerkers recht op 8,25 % vakantiegeld en 10,86 % aan vakantiedagen.( 25 vakantiedagen )

We maken gebruik van de regeling seizoenarbeid, waardoor de medewerkers tot 45 uur per week mogen werken.

Overuren worden betaald volgens de toeslagen die verplicht zijn in de desbetreffende CAO.

Onze loonsomfactor voor reguliere uren komt in 2013 op 1.6185, waardoor ons tarief uitkomt op € 14,45.

Alle overwerkuren kunnen we uitruilen volgens de ET regeling ( het cafetariamodel ).

De loonsomfactor voor uitruiluren komt uit op een factor van 1.4, waardoor ons overwerktarief uitkomt op € 12,50

Voorbeeld:

Als een medewerker 45 uur per week werkt, dan komen de kosten op:

38 x € 14,45 = € 549,10

7  x € 12,50 = €  87,50

Totaal         € 636,60

Gemiddeld      €  14,15

Bij een werkweek van 38 uur of meer komen al onze medewerkers uit op een nettoloon van € 8,62 per gewerkt uur. ( inclusief vakantiegeld en vakantiedagen )

De ZKA ziektekosten verzekering blijft ongewijzigd in 2013. ( 2,58 per dag )