Sunday, 3 November 2013

Nog een dienst van Belgian Bulgarian Partners

PROJECTMANAGEMENT

Het fundament van een goed project!

Hoe kan Belgian Bulgarian Partners hierbij helpen? 

*Onze basisregels

- gedetailleerde en duidelijke contracten tussen alle betrokken partijen
- 100% inzet op alle niveau’s gaande van de werkman op de vloer tot de manager in zijn kantoor
- kleinschaligheid, wat de slaagkans verhoogt
- een methodische aanpak zodat op vragen als: mensen – middelen – budget – risico’s … steeds een antwoord kan gegeven worden
- projectmatig werken: een project is een onderneming en moet als dusdanig geleid en opgevolgd worden

* Onze aanpak

- Wij kunnen uw project uitschrijven – verkopen en opstarten - plannen en aanpassen – controleren en afsluiten.
- Alle fasen van uw project, van begin tot einde, worden samen met u overlopen waarbij onze focus ligt op planning – risico – kwaliteit en communicatie.
- Wij doen voor u de volledige uitwerking gaande van een economische haalbaarheidsstudie tot contacten voor financiering en zelfs de volledige coördinatie op de werf. 
Wij bieden u voldoende kennis en ervaring om uw project vlot te laten verlopen.
Contacteer ons gerust voor meer informatie want uiteindelijk is het de bedoeling om een duidelijk antwoord te krijgen op de vraag: wat wilt u en wat verwacht u van ons om dit te bereiken?