Sunday, 3 November 2013

Bulgarije overweegt herziening van regels voor verkoop landbouwgrond

Bulgarije overweegt de huidige beperkingen die in het land gelden op de directe verkoop van landbouwgrond aan buitenlanders toch te herzien. Het Bulgaarse parlement ging onlangs akkoord met een voorstel om het moratorium waarmee de mogelijkheden tot het verkopen van grond aan mensen van buiten Bulgarije aan banden wordt gelegd tot 2020 te verlengen. Premier Oresharski heeft echter aangegeven dat besluit te willen heroverwegen. Dat gebeurt onder druk van de Europese Commissie. 
Bulgarije en Roemenië kregen bij de toetreding tot de Europese Unie in 2007 de mogelijkheid om tot aan 2014 een moratorium op de verkoop van landbouwgrond aan buitenlandse boeren in te stellen. De angst bestond dat boeren of investeerders uit ander lidstaten vele duizenden hectares landbouwgrond zouden opkopen. Die vrees bestaat in Bulgarije nog steeds. Een voorstel om het moratorium te verlengen werd gesteund door het overgrote deel van het parlement.

Premier Oresharski heeft het besluit tot verlenging nu omschreven als het resultaat van politieke emotie. De Bulgaarse vice-premier Zlatanova heeft in lokale media weten te verwachten dat het moratorium geen stand zal houden, aangezien de Europese wetgeving dat niet toelaat. "Na een transitieperiode van 7 jaar zijn we vanaf 2014 verplicht de EU-wetgeving na te leven voor vrije bewegingen van kapitaal, en met name het eigendom van grond. De EU-wetgeving verbiedt discriminatie tegen buitenlanders als het op bezit van grond aankomt."

bron: Boerderij Vandaag, 30/10/13 
Copyright ©2013 AgriHolland B.V.