Saturday, 2 November 2013

Bulgaren willen niet naar Belgie of Nederland: het grote interview met de ceo van BB Partners

1.       Wordt België (en Nederland) per 1 januari overspoeld door Roemenen en Bulgaren die hier hun geluk komen zoeken?

Dat zijn de verhalen die de ronde doen. Persoonlijk, en ook uit ervaring geloof ik daar niet in. Dit is de bangmakerij van de rechtse partijen in België en Nederland à la Wilders. Ik geloof wel dat het altijd zo zal zijn dat Bulgaren geronseld zullen worden door malafide bureaus, dit gebeurt nu en dit zal in de toekomst niet veranderen. Maar in een grote toename geloof ik niet. België en Nederland hebben Bulgaren niets te bieden, het getuigt van een ongelooflijke arrogantie te denken dat wij hen het paradijs kunnen bieden.

2.       Wat voor aantallen immigranten vanuit Bulgarije naar België verwacht u?

Ik verwacht geen stijging. Wat na opening van de grenzen misschien wel zal gebeuren is dat de meer gegoede Bulgaren België zullen bezoeken  en er misschien een tweede verblijf zullen kopen, maar de mensen van de countryside (platteland) worden niet aangesproken door de opening van de grenzen. Wat wel is en zo zal blijven en misschien nog makkelijker zal worden zijn de werkers die tijdelijk naar West-Europa trekken in detachering. Detachering zal makkelijker worden, de A1’s zullen vlotter uitgedeeld worden.

3.       En hoeveel daarvan zullen via uitzendbureaus geworven worden en hoeveel op de bonnefooi?

Op de bonnefooi zijn er zeer weinig nu en dat zal zo blijven. Mensen die op de bonnefooi gaan zoals u het noemt gaan naar de hoofdstad. Er is een schatting van 600.000 illegalen in Sofia. Illegalen, hier wordt mee bedoeld mensen die van de countryside naar de hoofdstad komen werken. Het begrip illegalen is hier niet hetzelfde als wat in België eronder verstaan wordt. Zoals boven gezegd, misschien gaan de bureaus nu makkelijk de A1 krijgen voor detachering, en dat kan alleen maar positief zijn voor België en voor Bulgarije.

4.       Wat zijn de redenen voor Bulgaren om naar België te komen?

Geld verdienen en een deel daarvan naar het thuisfront sturen. Als wij via Beris Recruitment mensen detacheren naar België wordt hun loon ALTIJD op een Bulgaarse bankrekening uitbetaald. Buiten Sofia kan een familie makkelijk leven met 250 euro, als een normaal loon uitbetaald wordt in België dan kunnen de werkers hun families hier onderhouden.

5.       Denkt u dat de urgentie om het land te ontvluchten groter is voor Bulgaren dan voor andere Oost-Europeanen?

Er is geen urgentie om het land te ontvluchten. U kent het verhaal van de bijstandsfraude in Nederland? Ik kaart dit in België al drie jaar aan. En de zigeuners en Pomaken die in België verblijven zijn ook voor de Bulgaarse regering een probleem, letterlijk een doorn in het oog. Ze worden geronseld via illegale circuits. De christelijke verdraagzaamheid van het Gentse stadsbestuur is alom bekend in Bulgarije. Alle gevallen die getoond werden in de reportage van de VRT ‘Bulgarije aan de Leie’ waren mensen afkomstig uit Pomaken-  en zigeunerdorpen. Ze worden een inkomen beloofd van ongeveer 1000 euro als ze meereizen naar België, van de eerste uitkering moeten ze de helft aan de chauffeur geven en die reist dan terug om een nieuwe lading over te brengen. Er gaan er gemiddeld 9 in een busje. Momenteel rijdt de man met een spiksplinternieuwe Vito, vroeger was dat een afgedankte Ford transit. Zeg nu zelf, als u geen inkomen hebt, en u leeft in erbarmelijke omstandigheden en er wordt u 1000 euro iedere maand beloofd enkel om mee te reizen naar België, en daar een huis of appartement gemeubeld te krijgen van het OCMW? Men zou al achterlijk moeten zijn om niet mee te gaan. De verhalen over het Belgische Walhalla zijn hier gemeengoed, geen geheim maar een openlijke advertentie ondersteund door de meeste politieke partijen. Ze willen van die zigeuners en Pomaken maar al te graag af. Deporteren kan niet meer in deze tijd, dan maar gebruik maken van de democratische waarden van het verre West-Europa. Een Sofiaan zal het land niet ‘ontvluchten’; in Sofia is de werkloosheid maar 2 %; landelijk gezien is dat ongeveer 11 %. Sofianen gaan werken in West-Europa volgens de regels van de kunst en die komen terug. Trouwens geloof me vrij, de meeste werkers die naar België of Nederland komen zijn Turkse Bulgaren die geronseld worden door Turkse mensen die België en Nederland zeer goed kennen. En de profiteurs zijn degenen die geronseld werden (door Turkse Bulgaren alweer) om in België onder begeleiding naar het OCMW te stappen.

6.       Wat voor problemen voorziet u bij de komst van deze groepen Oost-Europeanen?

Geen, want ze zullen niet komen. Degenen die er nu al zijn, de profiteurs van het sociale systeem moeten begeleid worden om terug te keren. En de ‘echt’ gedetacheerden, die komen vanzelf regelmatig terug. Als de politici bang zijn van een vlucht van Bulgaren dan moeten ze de regels maar veranderen. Één Europa of geen Europa. A zeggen maar B denken is zowat de specialiteit van politici, maar komen klagen en de bevolking opjutten is gewoon foute boel. Wat komt en zal blijven komen kunnen ze inperken, dat zijn de groepen zoals eerder genoemd, de zigeuners en de Pomaken, en zolang onze christelijke verdraagzaamheid ons beveelt hen met open armen te ontvangen en hun monden te voeden zijn we eraan voor de moeite. De Bulgaren moeten niet veranderen van mentaliteit, het zijn de West-Europeanen die hun regelgeving moeten wijzigen. Je kan een mens die naar het Walhalla verlangt en dat op een bordje voorgeschoteld krijgt niet verwijten dat hij zijn hand uitsteekt om de kip met de gouden eieren in ontvangst te nemen. Een mentaliteit wijziging bij de politici is nodig om dit probleem aan te pakken.

7.       Veel mensen geloven dat immigranten uit Bulgarije en Roemenië moeilijker in de maatschappij en de arbeidsmarkt te integreren zijn dan andere groepen buitenlanders. Is dit beeld volgens u correct en waarom (niet)?

Dit beeld is correct. Bulgaren komen uit een strak communistisch politiek systeem, en vooral, ze leven 8 maanden per jaar in open lucht, ze zijn totaal verschillend qua cultuur. En om ze goed te laten werken moet er altijd een leidinggevende figuur bij zijn. Ik zeg altijd, de voordelen van met Bulgaren werken zijn nihil. Ge hebt er minstens twee nodig om het rendement van 1 Belg te behalen. En voor de bouw heb je er vaak 4 tegen 1 nodig. En als de regels voor detachering met businesstrip gevolgd worden dan verdienen ze evenveel als een Belg en ge moet ze nog minimum 17.50 euro per nacht dat ze van huis weg zijn uitbetalen. Het zijn de Turkse bureaus en de malafide bureaus uit Oost- Europa die de markt gebracht hebben naar het punt waar ze nu staan. Dat gaat over uitbuiting.

8.       Gevreesd wordt dat met de komst van Bulgaren en Roemenen per 1 januari 2014 ook de druk op het sociale stelsel toe zal nemen. Bijstandstoerisme is een term die bij populistische partijen veel wordt gebruikt. Hoe kijkt u hier tegen aan?

Zoals ik al een paar keren aangehaald heb. Onze mentaliteit en onze regelgeving moet gewijzigd worden. In België bijvoorbeeld is het helemaal niet meer interessant om te gaan werken, voor 100 euro minder mag je thuis blijven en ge krijgt als werkloze nog kortingen op alles en nog wat. En Oost- Europeanen snappen dat al heel gauw. Dus uitkeringen beperken in de tijd, zoals in Bulgarije ook een feit is, en dat zou al heel wat helpen.

9.       Wat is voor u een reden om Bulgaren te werven voor werk in België?

De enige reden die ik zie is dat Belgen niet meer het werk willen doen die Bulgaren gewoon zijn te doen. En zoals hierboven geschreven, waarom zou een Belg nog gaan werken? We hebben 300000 werklozen in Vlaanderen en voor de bouw en de transportsector vinden ze geen mensen? Lijkt me zeer onlogisch. En ja, juist de bouw werft veel Bulgaren aan, dus de hoofdreden is letterlijk dat ze geen mensen vinden in eigen land. En uiteraard, een deel blijft ‘plakken’ in België en daar gaan we dan weer, dan komt de overlast enz. enz. Waar er teveel van zijn komen er problemen. Zie maar naar Gent.

10.   De NOS maakte onlangs bekend dat Nederlandse werkgevers (en uitzendbureaus) niet staan te springen om Roemenen en Bulgaren. De samenwerking met Polen, Slowaken, Tsjechen en Hongaren schijnt zo goed te bevallen dat er weinig behoefte is aan nieuwe arbeidsmigranten. Hoe kijkt u hier tegen aan?

Voor Nederland kan dit tellen. Maar ik merk in de praktijk dat bijvoorbeeld in de bouwsector er stilletjes maar zeker overgeschakeld wordt naar Bulgaren; Bulgaren zijn goedkoper en zijn vriendelijker van aard, ze hebben de trekjes van de Italianen, sympathiek en altijd goedgezind en loyaal aan de baas, en als de baas dat weet op te vangen en voldoende begeleiding voorziet dan heeft ie perfect personeel. Geef ze op tijd hun loon zodat ze de familie kunnen helpen in het thuisland en je krijgt met een Bulgaar nooit problemen. Poolse en Tsjechische bureaus contacteren ons vrij regelmatig voor  recrutering van Bulgaren. De Polen hebben  de pretentie van de Belgen overgenomen, veel willen en eisen stellen en weinig teruggeven. En de Polen hebben de weg naar de vakbonden gevonden, en da’s niet interessant voor de Belgische werkgevers. Het verhaal vakbonden is onder Bulgaren nog niet ingeburgerd, ze schuwen alles wat met overheid te maken heeft, en dat is best naar de zin van Belgische ondernemers.

11.   Hoe denkt u dat Roemenen en Bulgaren een voet tussen de deur krijgen om toch werk te vinden, ondanks dat er al een grote toestroom uit andere Oost-Europese landen is?

Ik spreek niet voor de Roemenen, das een compleet ander verhaal. Maar voor de Bulgaarse markt kan ik spreken gezien mijn 6 jaren verblijf en werken in Bulgarije. Roemenen zijn sowieso niet geliefd. Die werken vaker in de vlees sector. Bulgaren zullen in België altijd werk vinden, om de eenvoudige reden zoals reeds vermeld dat het een aangenaam volkje is, altijd goedgezind en zeer loyaal. En harde werkers wanneer de juiste begeleiding voorzien is.

12.   Waarom is België interessant voor Bulgaren om te werken?

Het loon, das echt de enige reden. Voor het weer of de natuur doen ze het niet, de meesten missen hun land echt wel. Ze begrijpen trouwens onze levensstijl niet, in hun ogen zijn wij toch maar lullige boerkes met wreed rare gewoontes. En het eten is er slecht. Er zijn echt geen redenen behalve het hoge loon en het feit dat ze kunnen foefelen, een beetje kantoor die de regels kent weet het wel te flikken dat ze in België EN in Bulgarije geen belastingen moeten betalen. Dus netto 2000 euro en meestal zo in het handje, da’s de reden dat ze komen. M.a.w., de corrupte ingesteldheid van de Belgen.

13.   Denkt u dat de Bulgaren (en Roemenen) die naar België gaan komen, daar ook zullen blijven, of zullen ze op termijn weer terug keren? En om welke percentages denkt u dat het gaat?

Ik persoonlijk geloof dat zeker meer dan 90 % terug komt, ik ken er zeer velen, maar echt veel, die gespaard hebben om in Bulgarije een eigen zaak op te zetten, het loopt hier zat van de zelfstandigen die hun centen in t buitenland verdiend hebben. De terugkomers zijn de slimsten en die helpen hun land naar de nieuwe welvaart. Geloof maar niet dat België hen iets te bieden heeft, nogmaals, onze ongebreidelde pretentie en arrogantie gebiedt ons dat te denken. Ze lachen met ons meneer, ze steken ons stilaan maar zeker voorbij qua welvaart. Ik moet altijd lachen als ik Belgen begeleid in Sofia, die denken in een achterlijk land terecht te komen, tot ze eens buiten de luchthaven zijn…

14.   In de zomer van 2011 besloot de Nederlandse minister Kamp om geen werkvergunningen meer te geven aan Roemenen en Bulgaren. Denkt u dat er daardoor minder Roemenen en Bulgaren naar Nederland zijn gekomen, of dat ze juist wel zijn gekomen, maar noodgedwongen in uitbuitingsconstructies, wat juist meer valse concurrentie (door hen onder de prijs te laten werken, en daarmee verdringing van Nederlandse werknemers in de hand werkt) en meer overlast oplevert?

Inderdaad, ze hebben die mensen in handen van de malafide bureaus geduwd, en dat is pas schrijnend.

15.   Denkt u dat als op 1 januari 2014, als Nederland geen barrières meer voor hen mag opwerpen en zij hier, net als iedere andere EU-burger, als werknemer aan de slag mogen, zij zich weer kunnen ontworstelen aan die constructies als ze in 2014 eindelijk volwaardige rechten als Europese werknemers hebben?

Ik geloof het niet. Het karakter, de aard van die mensen speelt daar een grote rol in, ze worden gevoed door die malafide types, en die houden ze in de greep. Meestal gaat het over mensen die niet weg kunnen. Als die uit de constructie stappen wordt hun familie bedreigd. We hebben het hier zeer vaak over mensenhandel. De mannen die hier achter zitten zijn bekend, ook de groepen in Bulgarije die ronselen, maar er is niks aan te doen. Politie en het hele systeem draait hier in mee.

16.   Wat heeft u de Bulgaren die naar België komen te bieden? Ik bedoel dit vooral in relatie tot malafide uitzendbureaus en huisjesmelkers. Biedt u de Bulgaren meer dan louter het minimumloon of het minimale cao-loon, bestaan er rechten op sociale premies enz.?

Wij doen enkel aan detachering, wij zenden geen Bulgaren naar België om er te gaan wonen. Bij ons gaat het om het zuivere detacherings- en recruteringswerk. Er wordt sterk geselecteerd en er worden psychologische en medische keuring gedaan, ook vragenlijsten in de taal van de klant, wij zijn geen uitzendbureau maar een accountantshuis en een recruteringsbureau, beiden met licentie. Wij zenden ook enkel mensen in knelpuntberoepen. Bijvoorbeeld NOOIT voor de vleessector.

Meestal richten wij via Belgian Bulgarian Partners een vennootschap op voor de klant en deze detacheert dan zelf de arbeiders/bedienden. Via ons eigen recruteringsbureau Beris Recruitment doen we de werving op maat van de klant.