Sunday, 3 November 2013

Terugkeer naar België of verhuizing naar een ander land

Als u definitief terugkeert naar België of verhuist naar een ander land (waarvoor een andere diplomatieke of consulaire post bevoegd is), hebt u er alle belang bij uw vertrek vooraf te melden bij het Consulaat of de Ambassade. Dit moet bij voorkeur schriftelijk gebeuren.
Desgewenst kan de Ambassade of het Consulaat u een attest van inschrijving afgeven betreffende uw verblijf in haar ambtsgebied en met vermelding van de datum van vertrek. Bij een terugkeer naar België kan de gemeente de voorlegging van dit attest vragen om u in te schrijven. U moet zich in principe binnen de 8 werkdagen na aankomst in België aanmelden bij de gemeente. 
Uw gegevens in het Rijksregister zullen bijgewerkt worden door de Belgische gemeente (bij terugkeer naar België) of door de nieuwe Belgische diplomatieke of consulaire post van inschrijving (bij verhuizing naar een ander land).