Thursday, 16 May 2013

Europees bureau voor fraudebestrijding


Het Europees bureau voor fraudebestrijding ook wel OLAF (naar de Franstalige naam Office Européen de la Lutte Antifraude ), is opgezet door de Europese Commissie bij beslissing van 28 april 1999 (1999/352/EG, EGKS, Euratom) in het kader van artikel 280 van het EG-verdrag. Dit artikel bepaalt dat de Europese Gemeenschap en haar lidstaten fraude en andere illegale activiteiten moeten bestrijden die de financiële belangen van de Gemeenschap schaden.

In 2000 werd de Duitser Franz-Hermann Brüner directeur-generaal van OLAF en hij werd in 2006 herbenoemd, tegen de voorkeur van het Europees Parlement in.

OLAF is vaak bekritiseerd. Met name de Nederlandse Europarlementariër en voormalig klokkenluider Paul van Buitenen deed veel onderzoek naar de antifraudedienst en kwam daarbij meermalen tot de conclusie dat OLAF zelf schuldig was aan frauduleuze praktijken en belangenverstrengeling.