Friday, 17 May 2013

Belastingvrij minimum


Elke belastingplichtige heeft recht op een belastingvrij gedeelte van zijn inkomen. Dit betekent dat de fiscus een deel van uw belastbaar inkomen niet belast. Dat is het belastingvrij minimum.

Het belastingvrij basisbedrag bedraagt 6 430 euro per jaar (geldig voor het aanslagjaar en 2011, inkomsten van het jaar 2010). Dit bedrag geldt voor gehuwden, wettelijk samenwonenden en alleenstaanden.
Het belastingvrij minimum kan verhogen naargelang van uw gezinstoestand.
Voorbeelden voor het aanslagjaar 2011:
  • Als uw belastbaar inkomen niet hoger ligt dan 23 900 euro dan is het belastingvrij basisbedrag 6 690 euro in plaats van 6 430 euro.
  • Heeft u één kind ten laste, dan verhoogt uw belastingvrij inkomen met 1 370 euro.
  • Heeft u twee kinderen ten laste, dan verhoogt uw belastingvrij inkomen met 3 520 euro.
  • Als uw inkomen lager is dan het belastingvrij minimum hoeft u helemaal geen belasting te betalen of kunt u in sommige gevallen zelfs een belastingkrediet krijgen. 

Progressiviteit van de belasting

Als uw inkomen hoger is dan het belastingvrij minimum, is het belastbaar. Naarmate u meer verdient, komt u in een hoger belastingtarief terecht. De percentages stijgen per inkomensschijf. Dat noemt men de 'progressiviteit van de belasting'. Er zijn vijf inkomensschijven en dus ook vijf belastingtarieven.

Schijven (netto jaarlijks belastbaar inkomen)Belastingtarief
Van 0 tot 7 900 euro25 %
Van 7 900 tot 11 240 euro 30 %
Van 11 240 tot 18 730 euro 40 %
Van 18 730 tot 34 330 euro 45 %
Meer dan 34 330 euro 50 %
 
Het verschil tussen de belasting op uw inkomen (berekend volgens dit tarief) en de belasting op uw belastingvrij minimum (ook berekend volgens dit tarief) is niet gelijk aan de belasting die u moet betalen. De wet bepaalt namelijk verschillende verminderingen of verhogingen volgens de aard van uw inkomsten, de uitgaven die u heeft gedaan tijdens het belastbaar tijdperk ....